Priserne på privat rengøring kan variere meget alt afhængigt af firmaet og deres måde at udregne prisen på. Det bedste du kan gøre, når du skal have rengøringspriser,